Altia Industrial Products liiketoimintayksikkö

Altia Industrial -logo

 

Altian teollisten tuotteiden myynnin ja asiakaspalvelun kehittämiseksi Altiaan on perustettu teollisten asiakkaiden palveluun keskittyvä liiketoimintayksikkö. Uudessa Altia Industrial Products -liiketoimintayksikössä Koskenkorvan tehtaan toiminnot, tärkkelys- ja rehuliiketoiminta sekä teknisten etanolien liiketoiminta on yhdistetty samaan organisaatioon.

Uudelleenorganisoitumisen tavoitteena on tehokas yhtenäinen toiminto, vahva teollinen brändi ja tuoteportfolio. Koskenkorvan ja Rajamäen tehtaiden kapasiteetin täysimääräinen hyödyntäminen sekä koko toimitusketjun tiivistäminen tuovat synergiaetuja ja tehostavat koko yksikön toimintaa. Naturet -maalämpönesteiden, muiden etanolipohjaisten tuotteiden ja tärkkelyksen kasvavan kysynnän myötä joustavien toimitusmahdollisuuksien kehittäminen eri toimipisteistä parantaa palvelua entisestään.

Altia Industrial on samassa yhteydessä selkiyttänyt teollisen liiketoimintansa myyntiorganisaation rooleja ja asiakasvastuita. Yhtenäistetty organisaatio pystyy selkeämmin palvelemaan asiakkaita eri teollisuuden aloilla. Mahdollisten yhteyshenkilömuutosten osalta Altia Industrialin myyntitiimi on suoraan yhteydessä asiakkaisiinsa.

 

Altia Industrial:

Altia Industrial Products on osa laajempaa Altia Industrial -organisaatiota johon kuuluu myös juomateollisuuden sopimusvalmistukseen keskittyvä Altia Industrial Services -yksikkö. Sopimusvalmistuspalvelujen toiminta jatkuu entisenkaltaisina.

Altia Industrial on Pohjoismaiden johtava ohrapohjaisten tuotteiden valmistaja. Tuotteitamme ovat ohratärkkelys, ohra-alkoholi, tekniset etanolit ja rehujen raaka-aineet. Tarjoamme sopimusvalmistusratkaisuja sekä juomateollisuudelle että muiden teollisuusalojen tarpeisiin.