Geoenergiaseminaarissa kajahti lähtölaukaus Suomen Geoenerigiakeskukselle

Suomen Geoenergiakeskus

 

Vastuu ympäristöstämme ohjaa meitä Altialaisia jatkossakin pysymään mukana kehittämässä ympäristön kannalta kestäviä energiaratkaisuja. Myyntipäällikkömme Katja Raatikainen ja tuotepäällikkömme Heli Keurulainen olivat mukana geoenergiaseminaarissa Tampereella, jossa lanseerattiin myöskin Suomen Geoenergiakeskus. Suomen Geoenergiakeskus on geoenergia-alalla toimivien yhdistysten, organisaatioiden, tutkimuslaitosten ja yliopistojen vapaamuotoinen yhteisö. Sen tavoitteena on erityisesti lisätä eri toimijoiden välistä vuoropuhelua Suomessa.

 

Geoenergiakeskus haluaa tuoda tutkimustuloksia esille, jotta ne löytäisivät tiensä kiinnostuneiden silmille ja hyötykäyttöön alalla.  Suomen Geoenergiakeskuksen sivulta löydät tietoa geoenergiakartoista ja -karttapalveluista sekä kotimaisesta alan kirjallisuudesta.

Käy tutustumassa Suomen Geoenergiakeskuksen nettisivuihin!