Kotimaisen ohratärkkelyksen ilmastovaikutus pienentynyt yli 30% vuodesta 2008

ohraa

Altian Koskenkorvan tehtaalla valmistaman ohratärkkelyksen hiilijalanjälki on 1 140 kg CO2-eq/tonni. Hiilijalanjälki on pienentynyt merkittävästi runsaassa kymmenessä vuodessa, lähinnä ohran viljelyssä käytettävien lannoitteiden valmistuksen kehittymisen sekä Koskenkorvan tehtaan käyttämän uusiutuvan energian myötä. 

Selvityksen tärkkelystuotteiden hiilijalanjäljestä toteutti Luonnonvarakeskus (Luke). Tutkimusta koordinoi Elintarviketeollisuusliitossa toimiva Tärkkelysteollisuusyhdistys, jonka jäsen Altia on. Tavoitteena oli mitata, miten pitkälle tärkkelysteollisuus on edennyt ponnisteluissaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja mihin toimiin sen kannattaa seuraavaksi ryhtyä. Tutkimuksessa hyödynnettiin alan parhaita menetelmiä ja sen pohjana ovat soveltuvin osin olleet todelliset tuotantoketjusta kerätyt tiedot.

Lue lehdistötiedotteemme kokonaan Altia Group -sivuilta.