Pellon kasvukunto, hiiliviljely ja kannattavuus

Viljelijapaneeli

Kuvassa Juuso Joona sekä viljelijäpaneelin Carbon Action hiiliviljelijät

 

Lähes sata maan kasvukunnosta kiinnostunutta viljelijää oli koolla Seinäjoella kuulemassa asiantuntijoita sekä viljelijänäkökulmia aiheesta. Altian tervehdyksen tilaisuuteen toi liiketoimintajohtaja Miika Jokinen. Puheenvuorossaan hän toi esiin Altian Vastuullisuustiekartan. Samalla hän totesi, että päivitetty hiilijalanjälkilaskelma Altian tuottamasta ohratärkkelyksestä vuonna 2019 osoitti ohratärkkelyksen hiilijalanjäljen pienentyneen yli 30% kymmenen vuoden takaiseen laskelmaan.

Sekä BSAG:n alustusten että erityisesti Kari Alasaaren tärkein viesti oli, että ensin pitää saada pellon perusasiat kuntoon, että voidaan saada hyviä satoja. Elintarviketuotanto, hyvät sadot, hiilen sitoutuminen maaperään ja viljelyn kannattavuus kulkevat käsi kädessä.

Varsinaisena hiiliviljelykouluttajana toimi Juuso Joona ja hän veti myös illan viljelijäpaneelin. Yleisö kuunteli erittäin tarkkaavaisesti esitystä ja keskustelua saatiin syntymään mukavasti. Todettiin että merkittävin keino uudistaa viljelyä, on opetella muuttamaan ajatustapaa: pienillä toimintatavan muutoksilla on ajan myötä erittäin iso merkitys. Kokemusten jakaminen ja vertaisryhmien toiminta on tärkeää - opitaan yhdessä muiden onnistumisista ja mahdollisista epäonnistumisista. 

Framin auditoriosta

Lopussa kysyttiin kenelle osallistujista jäi jotain uutta mieleen ja kenties toteuttamiskelpoisia toimenpiteitä.  Valtaosa osallistujien käsistä nousi.

Linkistä löydät Juuso Joonan tilaisuudessa esittämän mielenkiintoisen esityksen "Regeneratiivinen viljely"