ETAX Aa8

Etax AA8
Yleisimmät käyttökohteet
Vaativaan puhdistuskäyttöön
Denaturointiaine
Dietyylieetteri
Lupa
Ei vaadi lupaa
Varoitukset

Huom.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%.

Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Luokitus
Helposti syttyvä
Käyttöohje
Lievästi denaturoitu etanoli
Denaturointiaineena dietyylieetteri
Kirkas, väritön, pistävän hajuinen
Tuotekategoria
Lievästi denaturoidut etanolit
Liite

Kuljetusluokitus: luokka 3 UN 1170 pakkausryhmä II

ETAX Aa8

Etanoli, p-%
95.0
Tiheys (+20 °C), kg/l
0.787
Dietyylieetteri, p-%
4.5
Vesi, p-%
< 0.5
Myyntipakkaukset
24 kg