Exitol 20P

Exitol 20P
Yleisimmät käyttökohteet
Elintarviketeollisuudessa mm. kuljetusratojen , leikkuuterien, jäähdytystunneleiden ym.
yksittäisten laitteiden desinfiointiin
Lupa
Ei vaadi lupaa
Varoitukset

Huom.

Tuotteen pH on n. 3. Vahingoittaa toistuvasti käytettynä sinkkiä, kuparia ja messinkiä.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%.

Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Luokitus
Helposti syttyvä
Käyttöohje
Lievästi denaturoitu etanolivalmiste
Elintarviketeollisuuden desinfiointiaine
Kirkas, väritön, pistävän hajuinen

Käytetään laimentamattomana pyyhkien tai sumuttaen. Käytettävä suojakäsineitä,
tarvittaessa silmä- ja hengityssuojaimia. Sumutettaessa huomioitava
aineen syttymisherkkyys. Käsittelyn jälkeen on elintarvikkeen kanssa
kosketuksiin joutuvien pintojen annettava kuivua
ennen käyttöönottoa.
Tuotekategoria
Muut tuotteet
Liite

Kuljetusluokitus: luokka 3 UN 1170 pakkausryhmä II

Exitol 20P

Etanoli, p-%
65.0
Tiheys (+20 °C), kg/l
0.876
Etikkahappo, p-%
3.5
Etyyliasetaatti, p-%
2.20
Etyyliformiaatti, p-%
0.5
pH, n.
3.0 - 3.5
Myyntipakkaukset
10 l
170 kg