Naturet - varastointi

Talo kalliolla

Naturet-logoTeollisen käsittelyn ja varastoinnin toiminnoissa on omat lupa- ja ilmoitusvelvollisuutensa riippuen varastoitavan tai käsiteltävän aineen määrästä ja vaarallisuudesta. Tarkempia tietoja saat alueesi paikalliselta paloviranomaiselta.

Naturet-tuotteiden varastoinnissa tulee huomioida Kemikaaliturvallisuuslain vaatimukset.

Käsittelyn ilmoitusvelvollisuus Naturet-tuotteilla on 1000 litraa.


Naturet-tynnyreille ja konteille paras säilytyspaikka on kuiva, helposti syttyviksi luokiteltujen tuotteiden säilyttämiseen soveltuva sisätila.
Naturet Strong (90 p-%) ja Naturet (60 p-%) -tuotteiden käsittelyssä tulee käyttää suojalaseja.