Naturet - ympäristö

Lapset ympäristö

Naturet-logoMaalämpö on luonnon omaa energiaa; se perustuu maahan, kallioon ja vesistöihin varastoituneeseen lämpöön. 

Tuon lämmön siirtämiseen on luotu Naturet-maalämpöneste - pohjanaan luonnon raaka-aineista valmistettu etanoli, joka hajoaa luonnossa biologisesti hiilidioksidiksi ja vedeksi. 
Naturet-maalämpönesteet ovat turvallisia etanolipitoisia lämmönsiirtoliuoksia - myös ympäristön kannalta. Etanolia ei ole luokiteltu haitalliseksi tai myrkylliseksi eikä myöskään ympäristölle vaaralliseksi. Sama pätee myös Naturet-maalämpönesteiden denaturointiaineiden ja korroosioinhibiitin suhteen – se on puhdasta kotimaista osaamista, jota kehitämme jatkuvasti eteenpäin!


Naturet-tuotteet on valmistettu denaturoidusta etanolista viranomaismääräysten mukaisilla aineilla ja ainepitoisuuksilla. Naturet-tuotteet soveltuvat käytettäväksi vain ns. kylmissä piireissä (maalämpöratkaisut, jäähdytysjärjestelmät).


Lausunto Naturet-tuotteiden pohjavesivaikutuksista.