Yritysvastuu Altiassa

Vastuu ympäristöstä on yksi Altian yritysvastuun kulmakivistä.

Altian yritysvastuutyötä ohjaa neljä vastuullisuuden kulmakiveä teemoineen: Altia & asiakkaat, Altia & yhteiskunta, Altia & ympäristö sekä Altia & henkilöstö.

Kulmakivet pohjautuvat Altian toiminnan tarkoitukseen ja strategiaan, sidosryhmiemme odotuksiin, code of conductiin, sisäisiin periaatteisiimme ja toimintaohjeisiimme sekä kansainvälisiin sopimuksiin pohjautuviin amfori BSCI -aloitteen  eettisiin periatteisiin.

Altia ja asiakkaat

 • Panostamme tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen ja haluamme varmistaa, että tuotteemme ovat jäljitettävissä.
 • Käytämme alkoholijuomien valmistuksen keskeisenä raaka-aineena puhdasta pohjavettä. Raaka-aineiden, materiaalien tai palvelujen toimittajia valitessamme arvioimme myös heidän vastuullisuuttaan.
 • Kehitämme tuotevalikoimaamme vastataksemme kiinnostukseen vastuullisia tuotteita, kuten luomu- tai reilun kaupan tuotteita, kohtaan.

Altia ja yhteiskunta

 • Altia kannattaa oikeutta ja velvollisuutta vastuulliseen alkoholinkäyttöön. Tuomme näkökulmaa esiin sekä omassa markkinoinnissamme että yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa.
 • Ihmisoikeuksien toteutuminen toimitusketjuissa on Altian, asiakkaidemme ja kuluttajien yhteinen etu. Teemme yhteistyötä suurimpien asiakkaidemme, pohjoismaisten alkoholimonopolien, kanssa edistääksemme hyvien työolosuhteiden toteutumista ja toimimme itse samojen periaatteiden mukaisesti.

Altia ja henkilöstö

 • Kehitämme altialaista johtajuutta ja panostamme henkilöstön hyvinvointiin.
 • Työkyvystä ja työturvallisuudesta huolehtiminen on keskeistä kaikissa toimipisteissämme.
 • Kerroimme avoimesti palkitsemisesta.

Altia ja ympäristö

 • Olemme sitoutuneet vähentämään energian käyttöämme ja investoimme energiaa säästävin toimenpiteisiin.
 • Pyrimme vähentämään jätteiden määrää ja lisäämään syntyvän jätteen kierrätysastetta. Kehitämme pakkauksiamme tehdäksemme kierrättämisestä kuluttajille helpompaa ja vähentääksemme pakkauksista aiheutuvaa ympäristökuormaa.
 • Tavoittelemme vähennyksiä käyttämämme veden määrässä ja seuraamme jäteveden laatua.
 • Lisäämme logistiikkatoimintojemme tehokkuutta yhdistämällä Altian omien tuotteiden sekä päämiestemme tuotteiden kuljetukset sekä toimimalla lähellä asiakkaita.

Keskeiset ympäristövaikutukset

Altian keskeiset ympäristövaikutukset liittyvät Koskenkorvan viljaviinatehtaan sekä Rajamäen ja Tabasalun alkoholijuomatehtaiden toimintaan.

Koskenkorvan, Rajamäen sekä Helsingin pääkonttorin tukitoiminnoissa, myynnissä ja markkinoinnissa ympäristöjohtamisjärjestelmät on sertifioitu ISO 14001 -standardin mukaisesti. Altian Tabasalun-tehtaalla Virossa noudatetaan Virossa käytössä olevia ympäristölakeja ja viranomaismääräyksiä.

Ympäristöjärjestelmiä kehitetään säännöllisten auditointien sekä yhteisten toimintatapojen, muun muassa ympäristönäkökohtien arvioinnin harmonisoinnin avulla. Energia- ja ympäristönäkökulma huomioidaan tuotantoprosesseja ja tuotannollisia investointeja suunnitellessa ja toteutettaessa.

Vähemmän päästöjä

Yli 95 prosenttia väkevien juomien tuotantoprosessin ilmastovaikutuksista syntyy etanolin tuotannossa. Koskenkorvan tehtaallamme kaikki prosessissa syntyvä hiilidioksidi otetaan talteen.

Koskenkorvan tehtaan höyryntuotantoon rakennettu uusi biovoimalaitos soveltuu 100-prosenttisesti peltobiomassojen käyttöön. Uusi voimalaitos on ensimmäinen teollisen mittakaavan oljenpolttolaitos Suomessa, ja se puolittaa Koskenkorvan tehtaan hiilidioksidipäästöt.

10 megawatin biovoimalaitoksen ensisijainen polttoaine on viljaviina- ja tärkkelysprosessien sivutuotteena syntyvä ohran kuori, joka vastaa polttoteknisesti ja lämpöarvoltaan olkipolttoainetta. Ohraa käytetään laitoksessa ympärivuotisesti. Biovoimalaitos lisää Altian materiaalitehokkuutta, sillä ohra käytetään nyt tuotannossa 100-prosenttisesti.

Biovoimalaitos aloitti täyden toimintansa tammikuussa 2015. Biovoimalaitoksen ansiosta Koskenkorvan tehdas on onnistunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään yli 50 prosenttia vuodesta 2014, ja tehtaan polttoaineomavaraisuus höyryenergiantuotannossa on kasvanut yli 60 prosenttiin.

Lue lisää yritysvastuustamme