Yritysvastuu Altiassa

Vastuu ympäristöstä on yksi Altian yritysvastuun kulmakivistä.

Elämä on tehty nautittavaksi, mutta ei planeettamme kustannuksella. Siksi olemme vastuullisuuden edelläkävijöitä. Olemme ylpeitä siitä, että tuotteemme ovat paras valinta ympäristömme ja ilmastomme kannalta ja että niitä markkinoidaan ja kulutetaan vastuullisesti.

 

Vastuullisuustiekarttamme 2030

Olemme julkaisseet vuoteen 2030 ulottuvan vastuullisuustiekartan, jonka ytimessä on kiertotalous ja hiilineutraali tuotanto. Uudella vastuullisuuden tiekartalla olemme asettaneet kunnianhimoiset, numeraaliset tavoitteet vastuullisuustyöllemme vuoteen 2030 saakka. Uusi tiekartta jakautuu neljään vastuullisuuden painopistealueeseen: Tislaamo, Juomat, Yhteiskunta ja Ihmiset.