Naturet -17 °C, NATURET -17 °C GeoSafe

Maalämpönesteet
Yleisimmät käyttökohteet
Maalämpöjärjestelmien lämmönkeruuneste
Denaturointiaine
Metyylietyyliketoni
Metyyli-isobutyyliketoni
Lupa
Ei vaadi lupaa
Varoitukset

HUOM.

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%.

Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Luokitus
Syttyvä
Käyttöohje
NATURET -17 °C on valmis käyttöliuos
NATURET -17 °C GeoSafe on valmis käyttöliuos ilman korroosioinhibiittiä
Tuotteiden jäätymispiste n. -17 °C
Tuotekategoria
Valmiit tuotteet

NATURET -17 °C: Kuljetusluokitus: Luokka 3, UN 1170, Pakkausryhmä III, Luokitus: syttyvä

NATURET -17 °C GeoSafe: Kuljetusluokitus: Luokka 3, UN 1170, Pakkausryhmä III, Luokitus: syttyvä

NATURET -17 °C

Etanoli, p-%
28.0
Tiheys (+20 °C), kg/l
0.96
Korroosioinhibiitti
Sisältää
Metyyli-isobutyyliketoni, p-%
0.8
Metyylietyyliketoni, p-%
0.6
Myyntipakkaukset
18 kg
190 kg
900 kg

NATURET -17 °C GeoSafe

Etanoli, p-%
28.0
Tiheys (+20 °C), kg/l
0.96
Korroosioinhibiitti
Ei sisällä
Metyyli-isobutyyliketoni, p-%
0.8
Metyylietyyliketoni, p-%
0.6
Myyntipakkaukset
18 kg
190 kg
900 kg