Työskentele turvallisesti

Työskentelyä tehdasympäristössä

Talon tavat luovat yhteiset pelisäännöt Altian eri toimipisteille. Alle 18-vuotiasta henkilöä ei saa tuoda tehdasalueille tai tuotantotiloihin. Kaikilla Altian tiloissa ja alueella liikkuvilla tulee olla esillä joko henkilökortti, vierailijakortti tai työvaate, jossa on henkilön nimi. Vieraat ilmoittautuvat saapuessaan tehdasalueelle.

Tietoa Altian tuotantolaitoksia koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista >

 

Työturvallisuus

Työturvallisuus on meille tärkeä asia. Huolehdimme työntekijöidemme turvallisuudesta esimerkiksi oikeanlaisilla suojavarusteilla ja työvaatetuksella. Turvallinen työskentely tehdasympäristössä vaatii osaamista, siksi edellytämme kaikilta tuotannossa työskenteleviltä voimassaolevaa työturvallisuuskorttia.

Tilapäisesti tehdasalueella työskenetelevien henkilöiden tulee tuntea keskeisimmät yhteiseen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät, siksi olemme koonneet nämä tietopaketit käyttöösi. Koulutusmateriaalit koostuvat Altian yleisperehdytyksestä sekä paikkakuntakohtaisesta koulutusmateriaalista. Molemmat koulutukset tulee olla suoritettuna ennen työskentelyn aloittamista tiloissamme. 

Jokainen on vastuussa työturvallisuudesta ja velvollinen noudattamaan annettuja turvallisuusohjeita sekä huomauttamaan turvallisuuteen liittyvistä puutteista esimiehelle tai Altian edustajalle.

 

Altian yleisperehdytys

Altian työturvallisuuden yhteinen koulutusmateriaali, joka tulee hyväksytysti suorittaa ennen tilapäisen työskentelyn aloittamista Altialla. Yleisperehdytys on saatavilla sekä suomeksi että vaihtoehtoisesti myös englanniksi.

 

Koskenkorvan tehdasalueen perehdytys

Industrial Products Koskenkorvan yksikön turvallisuusperehdytys. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen töiden aloittamista Altian Koskenkorvan tehdasalueella.

 

Rajamäen teknisten etanolien tehdasalueen perehdytys

Industrial Products Rajamäen yksikön turvallisuusperehdytys. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen töiden aloittamista Altian Rajamäen teknisten etanolien tehdasalueella.

 

Vastuullisuus: Tavoitteemme 2030 

  • Vuoteen 2030 mennessä Altialla on nolla tapaturmasta johtuvaa poissaoloa (LTIF = 0)
  • Lisäämme vuosittain turvallisuushavaintokohteiden määrää
  • Vuoteen 2030 mennessä Altia on työelämän laadulla mitattuna parhaan 25% joukossa
  • 100%  riskimaiden tuottajista on  auditoitu amforin mukaisesti vuoteen 2022 mennessä