Työskentele turvallisesti

Työskentelyä tehdasympäristössä

Työturvallisuus on yksi Altian keskeisistä vastuullisuustyön osa-alueista ja olemme panostaneet voimakkaasti työturvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin parantamiseen sekä Altian omien toimintojen että ulkopuolisten toimijoiden osalta. Tältä sivulta löydät Altian turvallisuuden minimisäännöt kaikille tehdas- ja logistiikka-alueella työskenteleville sekä eri toimipisteidemme turvallisuusperehdytykset.

Varmistaaksemme, että jokainen Altialla työskentelevä on tietoinen työturvallisuuteen ja tuontohygieniaan liittyvistä asioista, edellytämme ulkopuolisilta toimijoilta kyseisen toimipaikan turvallisuusperehdytyksen suorittamista. Perehdytyksiin kuuluvat turvallisuus- sekä hygienia- ja ympäristöperehdytysohjelmat ja ne kattavat sekä Altian yhteisen että tarkemmat tehdaskohtaiset perehdytysohjelmat.

Koulutusten suorittaminen tarkastetaan ennen tehdasalueelle pääsyä. Suoritetut koulutukset ovat voimassa yhden vuoden.

   

  Altian yleisperehdytys

  Altian työturvallisuuden yhteinen koulutusmateriaali, joka tulee hyväksytysti suorittaa ennen tilapäisen työskentelyn aloittamista Altialla. Yleisperehdytys on saatavilla sekä suomeksi että vaihtoehtoisesti myös englanniksi.

  Aloita Altian turvallisuusperehdytys

   

  Koskenkorvan tehdasalueen perehdytys

  Industrial Products Koskenkorvan yksikön turvallisuusperehdytys. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen töiden aloittamista Altian Koskenkorvan tehdasalueella.

  Aloita Industrial Products Koskenkorvan yksikön perehdytys

   

  Rajamäen teknisten etanolien tehdasalueen perehdytys

  Industrial Products Rajamäen yksikön turvallisuusperehdytys. Koulutus tulee olla hyväksytysti suoritettuna ennen töiden aloittamista Altian Rajamäen teknisten etanolien tehdasalueella.

  Aloita Industrial Products Rajamäen yksikön turvallisuusperehdytys

   

  Altian työturvallisuuden minimivaatimukset

  Altian Minimisäännöt on luotu työturvallisuuden osalta kriittisimmille toiminnoille ja koskevat kaikkia tehdas- ja logistiikka-alueella työskenteleviä, mukaanlukien ulkoiset toimijat. Minimisäännöt löytyvät linkkien takaa:

   

  Alla olevassa tiedostossa on toiminnanharjoittajan tiedote merkittävimmistä vaaraa aiheuttavista aineista eri toimipisteissämme. 

  Tietoa Altian tuotantolaitoksia koskevista turvallisuustoimenpiteistä ja onnettomuustapauksissa noudatettavista toimintaohjeista >

   

  Ihmiset ovat yksi vastuullisuutemme painopistealueista

  Altia on turvallinen ja inspiroiva työpaikka sekä luotettava kumppani toimittajillemme ja asiakkaillemme.

  Tavoitteenamme on lisätä työntekijöidemme hyvinvointia ja tarjota tasavertaisia mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen. Liiketoimintamme eettiset normit on määritelty eettisiä periaatteita koskevissa ohjeistuksissa.

  Tavoitteemme 2030 

  • Vuoteen 2030 mennessä Altialla on nolla tapaturmasta johtuvaa poissaoloa (LTIF = 0)
  • Lisäämme vuosittain turvallisuushavaintokohteiden määrää
  • Vuoteen 2030 mennessä Altia on työelämän laadulla mitattuna parhaan 25% joukossa
  • 100%  riskimaiden tuottajista on  auditoitu amforin mukaisesti vuoteen 2022 mennessä