Home

Altia Industrial är en nordisk aktör som erbjuder högklassiga lösningar åt industriella partner. Företagets kärnkompetens är förädling och utveckling av förnybara lantbruksråvaror till innovativa slutprodukter. I centrum för vår verksamhet står finskt korn, som vi utnyttjar och produktifierar till det yttersta. I produkterna utnyttjar Altia Industrial även andra förnybara råvaror för att alltid kunna erbjuda kunderna den mest kostnadseffektiva lösningen.

Vårt erbjudande inkluderar bland annat kornstärkelse som bindemedel för pappers- och kartongindustrin och som råmaterial för livsmedelsindustrin, tekniska etanoler och lösningsmedel för industrin samt värmevätskor för byggande. Vi erbjuder även mångsidiga kontraktstillverkningslösningar för alkoholdrycksindustrin samt tillverkare och återförsäljare av etanol- och lösningsmedelsprodukter.

Kontakta oss