Alkoholdrycksfabriker

Laboratorium i Rajamäki fabrik

 

En betydande del av produktionen på våra fabriker i Rajamäki och Tabasalu utgörs av produkter för våra kontraktstillverkningskunder, från viner till starksprit och olika förpacknings- och storleksalternativ.

Rajamäkifabriken

Altia producerar över 800 olika vin- och spritvarumärken i branschens ledande alkoholdrycksfabrik i Rajamäki. I Rajamäkifabriken buteljeras Altias egna drycker med undantag för konjak och brandy samt vissa specialprodukter. Fabriken har fem buteljeringslinjer och två linjer för bag-in-box-förpackningar. Vår heltäckande kvalitetskontrollprocess omfattar många prover, granskningar och mätningar i olika produktionsskeden.

I Rajamäki arbetar 240 Altia-medarbetare med mångsidiga uppgifter. Inom produktionen arbetar man i tre skift. År 2015 uppgick Rajamäkifabrikens årsproduktion till cirka 65 miljoner liter. Av detta stod viner för cirka 20 miljoner liter, glögg för cirka 5 miljoner liter och starka drycker för cirka 40 miljoner liter.

Rajamäen tehdasalue

 

Rent grundvatten

Rent grundvatten utgör grunden för Koskenkorva sädessprit, men också för produktionen av starka drycker. Grundvattnet i Rajamäki har använts för dryckestillverkning sedan år 1888, då verksamheten på fabriksområdet i Rajamäki började. Altia skyddar vattenkvaliteten i närområden till exempel genom att äga mark, begränsa byggandet inom området och genom att grunda miljöskyddsområden.

Vinproduktion

Altias roll i vinproduktionen är att ta hand om uppgifter som är relaterade till hanteringen. När vi hittar ett vin som lämpar sig för vår produktportfölj, sköter vi om importen och förpackningen av vinet för olika marknader. Vid hanteringen av viner är Altias mål att vinernas ursprungliga egenskaper ska bevaras. De högklassiga vinlinjerna i Rajamäki är branschledande: Altia har rena och effektiva lokaler med modern teknik.

Logistik

Logistik är ett av kärnområdena inom Altias affärsverksamhet. Altia har flera egna logistikcentraler och vi säljer även logistiktjänster till våra uppdragsgivare. Genom att förena våra egna och uppdragsgivarnas leveranser kan Altia uppnå betydande skalfördelar inom logistik. Logistikvolymen är cirka 150 miljoner liter. Logistikcentralen på Rajamäkifabriken sköter logistiken för Finland samt lager- och leveranstjänster för Finlandia Vodka. De huvudsakliga distributionskanalerna är Alko, kontraktstillverkningskunder samt Altias övriga logistikcentraler.

Tabasalufabriken

Altias fabrik i Tabasalu ligger cirka 15 kilometer från Estlands huvudstad Tallinn. Fabrikens centrala läge är viktig särskilt med tanke på logistiken. Tabasalufabriken har två buteljeringslinjer för effektiv buteljering av både glas- och PET-flaskor. Fabrikens flexibilitet erbjuder goda möjligheter för kontrakstillverkningskunder.

I fabriken buteljeras drycker för den baltiska marknaden, för Altias interna export samt för andra företag. Fabriken har cirka 50 anställda. Via fabrikens lager sköts distributionen av Altias produkter i Estland, både import och export.

Tabasalun tehdas