Altia Abp

Vit vin

Altia Industrial Services är en del av Altia-koncernen. Altia är det ledande alkoholdrycksföretaget i Finland och Baltikum. Altia framställer, marknadsför, säljer, exporterar och importerar alkoholdrycker.

Kunder hos Altias dryckesaffärsverksamhet är nordiska detaljförsäljningsmonopol för alkoholdrycker, partiaffärer som säljer alkohol, restauranger, dagligvaruaffärer, tax free-butiker och importörer på exportmarknaden.

Altias egna varumärken, som Koskenkorva, Larsen, Renault, Blossa, Chill Out, Valhalla, Xanté och O.P. Anderson har en stabil marknadsposition och flera av dem även en lång historia att slå vakt om.

Altias utbud av produkter för huvudmän består av såväl lokala som internationella varumärken från jordens alla hörn. Till dem hör bland annat Jack Daniel’s, Pasqua, Faustino, Fresita, Codorníu, Nederburg och Tarapacá.

Industriella produkter och tjänster (Altia Industrial Services) står för cirka en fjärdedel av hela Altia-koncernens omsättning. I samverkan med alkoholdrycksaffärsverksamheten effektiviserar de industriella tjänsterna användningen av både råvaror och produktions- och logistikkapaciteten.

Mer information om Altia-koncernen

Information om Altia

  • Omsättning: 356,6 miljoner euro (2016)
  • Antal anställda: 829 (i genomsnitt under 2016)
  • Verksamhetsländer: Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Norge, Sverige och försäljning till passagerare
  • Viktiga varumärken: Koskenkorva, Larsen, Renault, Blossa, Chill Out, Valhalla, Xanté, O.P. Anderson
  • Ägare: Finska staten (100 %)