Altias historia

Manniskor på Rajamäki springbrunn

Altia har sitt ursprung i jästfabriken och brännvinsbränneriet som grundades år 1888 i Rajamäki, som Statens Alkoholrörelse köpte år 1920. Efter att förbudslagen upphävdes år 1932 grundades i stället för Statens Alkoholrörelse det statsägda Oy Alkoholiliike Ab, som senare fick namnet Oy Alko Ab.

År 1938 började Alkos direktion undersöka möjligheten att vid sidan av Rajamäkifabriken bygga ett brännvinsbränneri i södra Österbotten, som var känt som ett område med kronisk överproduktion av potatis. Alkos förvaltningsråd godkände den 1 september 1938 direktionens förslag om att bygga ett bränneri i Koskenkorva by i Ilmola.

Vinterkriget sköt upp färdigställandet av Koskenkorvafabriken till våren 1941, då den potatis som hade lagrats kokades till 2 ton potatisbrännvin. Detta blev det enda tillverkningspartiet under en lång tid. Fyra år senare byggdes Koskenkorvadestilleriet om så att det lämpade sig för rendestillering av sulfitsprit, som uppkommer som en biprodukt inom skogsindustrin. I Koskenkorva destillerades sulfitsprit fram till år 1963. I folkmun fick den rendestillerade sulfitspriten, som uppkommer som en biprodukt i cellulosaindustrin, öknamnet ”tikkuviina” (”pinnbrännvin”).

Från potatis till korn

Alkos gamla destillerier var byggda för sprittillverkning av potatis. Användningen av säd som råvara blev dock vanligare under 1950-talet. Man började bygga om utrustningen så att den lämpade sig bättre för behandling av säd, man byggde nya lager som utrustades med rengöringsapparater och kvarnar. Koskenkorva Brännvin, som lanserades 1953, började tillverkas av korn i stället för potatis år 1963.

Under årens lopp utvecklades även bränneritekniken snabbt. Vid övergången mellan 1970- och 1980-talet förstod man redan väl att man genom att koncentrera bränneriverksamheten till en plats, använda billig torvenergi samt förena etanolproduktionen med tillverkning av stärkelse, sötningsmedel och foder kan sänka slutprodukternas produktionskostnader avsevärt. Helheten blev mer än summan av delarna.

Alkos förvaltningsråd beslutade den 24 november 1983 att en ny mångproduktfabrik skulle byggas i Koskenkorva. Fabrikens dimensionerade kapacitet blev 15 000 ton råsädessprit, 30 000 ton stärkelse och 65 000 ton foder per år. Även om det hade blivit vanligare att använda korn som en av fabrikens råvaror redan på 1960-talet, blev kornet den enda råvaran för Koskenkorvafabriken när den nya fabriken startade.

Avknoppning från monopolet 1999

Altia avknoppades från Alko år 1999. Alko förblev monopolet för detaljförsäljning av alkohol i Finland, och Altia inledde sin verksamhet som självständig statsägd alkoholproducent samt importör på den öppna marknaden. Efter detta har Altia genom företags- och varumärkesförvärv vuxit till den ledande alkoholdrycksföretaget i Norden och Baltikum.

I dag använder Altia korn vid tillverkningen av sädessprit och stärkelse, vid produktion av foder och kommersiell koldioxid, samt i och med det nya biokraftverket på Koskenkorvafabriken även för energiproduktion. Den nuvarande stärkelsekapaciteten i Koskenkorvafabriken är cirka 60 000 ton och råspritkapaciteten cirka 25 000 ton.

Altia är den största kornförädlaren i Finland: Koskenkorvafabriken använder nästan 200 miljoner kg korn per år. Detta är cirka 15 % av kornskörden och över 30 % av det korn som säljs i Finland.