Arbeta säkert

Arbete i en fabriksmiljö

Husets seder skapar gemensamma spelregler för Altias olika avdelningar. Personer under 18 år får inte tas med till fabriksområden eller produktionslokaler. Alla som rör sig i Altias lokaler och områden ska bära ett personkort eller arbetskläder med personens namn på. Besökare ska anmäla sig vid fabriksområdets port.

Arbetssäkerhet är viktigt för oss. Vi sköter om våra anställdas säkerhet till exempel med rätt slags skyddsutrustning och arbetskläder.

Arbetssäkerhet

Säkert arbete i en fabriksmiljö kräver kunskap, och vi förutsätter att alla som arbetar inom produktionen har ett giltigt arbetssäkerhetskort. Personer som arbetar tillfälligt inom fabriksområdet ska känna till de viktigaste faktorerna som påverkar den gemensamma säkerheten, och därför berättar vi alltid om dessa när personerna kommer till fabriksområdet. Vi arrangerar en introduktion alltid då det behövs.

Var och en är ansvarig för arbetssäkerheten och skyldig att följa de givna säkerhetsinstruktionerna samt påpeka om eventuella brister i säkerheten till sin chef eller Altias representant.