Brännbara vätskor

Brännbara vätskor

Produktion, hantering och lagring av brännbara vätskor förutsätter ett godkännande för explosionsfarliga EX logomiljöer i enlighet med ATEX-direktiven.

Altia har lång erfarenhet av säker behandlig av brännbara vätskor, och vi följer ATEX-direktiven noggrant i vår verksamhet. På vår produktionsanläggning i Rajamäki har såväl tankar, produktionslokaler som styckegodslager godkänts av myndigheterna och uppfyller bestämmelserna för brännbara vätskor.