Ekologisk alkohol

Näytteen otto tislaamosta

På Koskenkorvafabriken produceras ekologisk alkohol av ekologisk säd. Produktionsprocessen är en del av den alkoholproduktion som godkänts av Valvira. Produktionsprocessen för ekologisk alkohol kontrolleras årligen och efter kontrollen beviljas produktionen ett fortsatt tillstånd för ett år åt gången. På Valviras kontrollbesök gås tillverkningsprocessen för ekosädbrännvinet igenom och efter detta säkerställs det att alkoholproduktionen följer reglerna för ekologisk produktion.

Kontrollen av den ekologiskt godkända produktionen omfattar anskaffning och mottagning av ekosäden före den egentliga alkoholproduktionen. I den ekologiska produktionsprocessen följs det malda sädpartiets gång från jäsningstankarna fram till destillation. Produktionen av den ekologiska alkoholen hålls separerad från den normala produktionen av sädesbrännvin i alla skeden från råvaror till slutprodukt.

På Koskenkorvafabriken har ekologiskt brännvin producerats sedan 2014.

Kontaktpersoner