En produktionsprocess efter kunden

Flasklinien i Rajamäki

När en produkt skräddarsys för en kund, funderar vi tillsammans över hela produktionsprocessen från början till slut. På detta sätt kan vi försäkra oss om kvaliteten, men också om rätt slags planering av försäljning och produktion.

I den kundspecifika processen beräknas utgångsläget, dvs. kundens totalbehov, utifrån de egna och kundens försäljningsprognoser samt det nuvarande lagerläget. Vi utarbetar en produktionsplan med behövliga testningspunkter utifrån totalbehovet, och går tillsammans igenom planen med kunden på ett gemensamt planeringsmöte för försäljning och produktion. När vi har gått igenom och slipat bort problempunkterna, kan produktionen i enlighet med den plan som kunden godkänt starta.

Läs om vilka certifikat vi har beviljats.