Färgindustri

Färgindustri
  • Högklassiga denaturerade etanoler i enlighet med alkohollagstiftningen. De vanligaste produkterna för färgindustrin är produkterna i Industol-familjen. Dessutom andra lösningsmedel som färgindustrin behöver.
  • Vår tjänst inkluderar förutom ett mångsidigt produkt- och förpackningssortiment även en egen kvalitetskontroll och laboratorietjänster samt en dedikerad vagnpark för tankbilstransporter.
Kontaktpersoner