Förpackning och tryckfärg

Förpackning och tryckfärg
  • Vi erbjuder heltäckande lösningsmedelsblandningar som svarar upp mot kundbehoven.
  • Högklassiga denaturerade etanoler i enlighet med alkohollagstiftningen.
  • Vår tjänst inkluderar förutom ett mångsidigt produkt- och förpackningssortiment även en egen kvalitetskontroll och laboratorietjänster samt en dedikerad vagnpark för tankbilstransporter.
Kontaktpersoner