Förpackning i dunkar

Förpackning i dunkar

Dunklinjen i vår produktionsanläggning är även tillgänglig för kontraktstillverkning. Linjen lämpar sig för dunkar med en volym mellan 3 och 20 liter.

Brännbara vätskor som tillverkas på kontrakt förses efter förpackning med en eller två etiketter och dunkarna markeras med ett partinummer.

Dunkarna förpackas efter storlek: dunkar med en volym på högst 5 liter i förpackningar om 4 dunkar, och större dunkar förpackas på en lastpall. Vi använder i huvudsak standardiserade FIN- och EUR-pallar.

Förutom produktion och förpackning erbjuder vi även lagrings- och logistiktjänster till våra kontraktstillverkningskunder – ta kontakt så berättar vi mera!