Förpackning i tunna och behållare

Förpackning i tunna och behållare

I vår produktionsanläggning erbjuder vi även möjlighet till förpackning av kontraktstillverkade brännbara Bild borttagen.vätskor och industrikemikalier i tunnor och behållare.

Vid förpackning i tunna använder vi plast- och metalltunnor med en volym på 200 liter. De behållare som vi använder är IBC-behållare av plast eller metall, med en volym på 1 000 liter.

Det går även bra att förpacka blandningar i tunna eller behållare, eftersom förbindelserna från blandningstankarna till avdelningnen för förpackning i tunna och container är goda.

Produktmängderna i tunnor och behållare säkerställs med hjälp av automatiska vågar som lämpar sig för försäljningsbruk.

Fråga även om produktlagrings- och logistiktjänsten