Glutenfri kornstärkelse

ohraa

 

Glutenfri kornstärkelse låter matens och dryckens smaker lysa igenom eftersom den är ren, luktfri och neutral till sin smak.

madewithbarley

Altias glutenfria stärkelse tillverkas av rent finländskt GM-fritt korn, och vi kan spåra varje korn till sitt ursprung på åkern. Våra kontraktsodlare odlar korn på ett miljövänligt sätt. Vid odlingen och behandlingen iakttas god livsmedelshygien, och etiska och miljösynpunkter beaktas. Det finländska kornets produktionskedja övervakas under hela vägen. Kornet växer nära produktionsplatsen, vilket gör transportsträckorna kortare och minskar på så vis den glutenfria kornstärkelsens miljökonsekvenser.

Glutenhalten i den glutenfria kornstärkelsen som tillverkas av Altia ligger under gränsvärdet som föreskrivits för glutenfria produkter, 20 mg/kg, vilket gör att den kan användas till olika glutenfria slutprodukter. Kornstärkelsen är inte naturligt glutenfri, utan glutenet avlägsnas under produktionsprocessen.

Glutenfri kornstärkelse är en ny, inhemsk produkt som möjliggör utvecklingen av nya slutprodukter. Utöver livsmedelsindustrin kan produkten erbjuda intressanta möjligheter till exempel inom kosmetikaindustrin.

 

Kontaktpersoner