Kontrakt odling

Barley

Altia skaffar cirka 80 procent av årligen kornbehov genom kontraktsodling. Kontrakten betyder att odlaren gör ett avtal med Altia om uppskattade mängden och har en möjlighet att få bättre pris genom stärkelsehalten. Odlare kan göra odlingsavtalet direkt med Altia eller genom lokalt spannmålsaffären. Här kan du läsa villkoren till avtal. Ta gärna kontakt med oss och fråga mer – kontaktuppgifter finns här.