Kontraktstillverkning – Alltid på kundens villkor

Altias kontraktstillverkning gör det möjligt att skapa kundspecifika produkter för våra samarbetspartner. För kunder inom alkoholdrycksindustrin erbjuder vi en heltäckande serviceskala från destillering till buteljering, logistik och kundservice. Affärsenheter för etanoler och lösningsmedel erbjuder kontraktstillverkningstjänster för industrikunder. Affärsenheten erbjuder hantering av brännbara vätskor och kemikalier från flaska till tankbil.

En betydande del av produktionen på våra fabriker i Rajamäki och Tabasalu utgörs av produkter för våra kontraktstillverkningskunder, från viner till starka drycker och olika alternativ för förpackning och storlek. Vid kontraktstillverkning handlar vi alltid i samarbete med kunden och på kundens villkor.

Hur kan vi betjäna dig idag?

Vilka fördelar får jag genom kontraktstillverkning?

En av de största fördelarna med kontraktstillverkning är möjligheten att skapa skräddarsydda produkter för kunden, till exempel förpackningar och flaskor efter marknadsområde, samt flexibilitet att reagera på aktuella behov på marknaden. Med hjälp av kontraktstillverkning kan produktionsprocessen förenklas och produktens genomgångstid blir kortare. Till exempel i bag-in-box-förpackningar kan produkten förpackas närmare marknaden och produktens hållbarhet blir bättre. Om logistiken sköts via oss sparar företaget på transportkostnader och samtidigt minskas koldioxidavtrycket – vilket är bra för naturen!

Certifikat

Förutom ett bevis på förtroende är ett certifitkat även företagets engagemang till en högklassig verksamhet som tar hänsyn till andra. Vi eftersträvar bästa slutresultat i all vår verksamhet.