Kontraktstillverkning av kemikalier

Kontraktstillverkning av kemikalier

Kontraktstillverkning är en högklassig lösning som underlättar kundens affärsverksamhet för tillverkning av brännbara vätskor och industrikemikalier. Vi erbjuder kontraktstillverkning skräddarsytt efter kundens behov: enskilda tjänster eller en heltäckande tjänst som innehåller hela produktionskedjan, från anskaffning av råmaterial till produkttillverkning, förpackning, lagring och logistik. Med våra skräddarsydda tjänster säkerställer vi att kunden får precis de tjänster som behövs för sina produkter.

Från Rajamäki ut till världen

På vår produktionsanläggning i Rajamäki behandlar vi varje år cirka 30 miljoner liter brännbara vätskor för industrins olika behov. Rajamäkis goda logistiska läge och vår anläggning längs järnvägen möjliggör mångsidiga förbindelser från fabriken både längs landsväg och järnväg – på detta sätt kan transport av kontraktstillverkningskunders produkter vid behov arrangeras vart som helst, flexibelt både i Finland och utomlands.

Noggrann kvalitetskontroll

Vid kontraktstillverkning av brännbara vätskor och industrikemikalier, liksom vid tillverkning av våra egna produkter, är kvalitetskontrollen av produkterna av största vikt. Vi säkerställer att blandningarna är korrekta i varje parti i vårt eget laboratorium under produktionsprocessen. Tack vare den noggranna kvalitetskontrollen kan bl.a. våra kunder inom läkemedelsindustrin lita på att de produkter som vi tillverkar blir precis rätt.