Korn

Råvaran i Altias fabrik i Koskenkorva är finländskt korn. Det utnyttjas så noggrant som möjligt i fabriksintegratet. Det korn som används i processen skalas och skalet förbränns till energi i biokraftverket. Under processen i fabriksintegratet avskiljs stärkelse-, protein- och fiberfraktionerna och används för sina egna ändamål. Protein- och fiberfraktionen utnyttjas i foder för husdjur. Stärkelsen utnyttjas antingen som den är för olika användningsändamål eller förädlas till sädesetanol med hjälp av jäst.

Råvaran är viktig för oss

Finländskt korn lagras i allmänhet på odlarens gård. Detta ger oss möjlighet att spåra ursprunget av den råvara som används och till och med de odlingsåtgärder som utförts på åkern. På så sätt kan råvarans kvalitet vidareutvecklas, till både Altias och odlarens fördel. Vid kontraktsodling rekommenderar vi sorter som garanterar en så god stärkelseutvinning som möjligt i processen. Stor kornstorlek och hög stärkelsehalt är frågor som vi beaktar genom att betala odlaren ett kvalitetstillägg. De rekommenderade sorternas odlingsegenskaper ska även vara sådana att odlaren får en god skörd i fråga om både mängd och kvalitet. Vi anser att detta även är ansvarsfullt ur miljösynpunkt, eftersom den näring som spridits på åkern också kan tas till vara.

Altia skaffar råvaran för sin fabrik i Koskenkorva antingen direkt av odlarna eller via sädesaffärer. Varje år behövs cirka 210 miljoner kg finländskt korn till Koskenkorva – räknat i lastbilslass betyder det att tolv lass korn används varje dag på året.

Välkommen som råvaruleverantör till Altia!

Current barley price

170,00 €/ton