Korn kvalitet, olika sorter

Olika sorter har olika kvalitet

Vi samlar ut data från Spannmålspass och analyserad alla korn leveransen. Olika sorter har olik kvalitet och den här data ger mycket nyttligt  information också till våra kontraktsodlarna.

Den här informationen finns bara på finska sidan.