Kornstärkelse för bryggerier

Kornstärkelse i öl

Tillverkningen av kornstärkelse, Barley Starch börjar med att kornet skalas och mals, varefter det mjöl som fås från torrmalningen blöts i vatten. Efter att fibrerna och proteinet har avskilts från kornet, separeras den återstående A-stärkelsen genom virvelrening och torkas.

Kornstärkelse är ren kolhydrat, med bara 0,4 % protein, 0,4 % fett och 0,2 % mineraler. Ändå ger den känslan av äkta korn vid mäskningen av ölet.

Kornstärkelsen innehåller inte konserveringsmedel eller tillsatsämnen. Det är en ren naturprodukt.

Tilläggsextraktkälla

Kornstärkelse används som tilläggsextraktkälla vid öltillverkning. Den kan läggas till bland maltet direkt i mäskkärlet och behöver inte kokas på förhand. Kornstärkelse gelatineras vid en relativt låg temperatur (64 °C).

Kornmaltens aktiva enzymer bryter effektivt ned kornets stärkelse och spjälkar den till sockerarter med en nästan lika effektiv jäsningsförmåga som fullmalt.

Upp till 20 % av malten kan ersättas med kornstärkelse utan att enzymer måste tillsättas i blandningen. Om mer kornstärkelse används, finns det skäl att lägga till amylolytiska enzymer eller malt med högre enzymhalt i blandningen för att spjälkningen ska vara fullständig.

Det är lätt att automatisera hanteringen, lagringen, vägningen och inmatningen av kornstärkelsen.

Fördelar för bryggerier

  • fler produktutvecklingsmöjligheter
  • neutral smak och arom
  • minskar fett-, protein- och polyfenolhalten i vörten
  • gör ölet lättare och mer lättdrucket
  • balanserar smaken och ger den en friskhet
  • förbättrar ölets kemiska stabilitet
  • förbättrar bryggeriets avkastningsgrad (hydrolys höjer den till över 100 % db)
  • minskar mängden säd som behövs
  • möjliggör råvarans spårbarhet