Kornstärkelse i livsmedel

Barley Starch

Altias kornstärkelse tillverkas av rent finländskt GM-fritt korn från den rena nordiska naturen. Hållbara anskaffningsrutiner och leveranskedjor som kan spåras ända fram till gården garanterar en hög kvalitet på produkten. Våra avtalsproducenter som specialiserar sig på korn odlar kornet på ett miljövänligt sätt under övervakning. Kornet växer nära produktionsplatsen, vilket gör transportsträckorna kortare och minskar miljökonsekvenserna.

Kornsorterna har förädlats i samarbete med fabrikens forsknings- och utvecklingsorganisation samt växtförädlare för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på råvaran. Altias kornstärkelse är tillverkad av finländskt korn och har en smak av ren, nordisk natur. Kornets produktionskedja övervakas under hela vägen. Vid odlingen och behandlingen av kornet iakttas god livmedelshygien, och etiska och miljösynpunkter beaktas.

Kornstärkelse är icke-modifierad inhemsk stärkelse utan konserveringsmedel eller tillsatser. Kornstärkelsens produktmärkning anger att den är ett äkta val utan tillsatsämnen. En glutenfri version är redan tillgänglig och ett ekologiskt alternativ håller på att utvecklas. Kornstärkelse är en ren naturprodukt.

Vårt korn stärkelse har fått också Oiva-smilisar. Oiva är ett system med vilket konsumenterna får veta resultaten av livsmedelstillsynen. Resultaten av inspektionerna offentliggörs på webben i form av Oiva-rapporter. I Oiva-rapporten bedöms livsmedelssäkerheten i företagen med hjälp av smilisar. Läs mer om Oiva-rapporten här och du kan också se vårt Oiva-resultaten.

Kornstärkelse är en unik ingrediens för bryggeri-, dryckes- och livsmedelsindustrin, som även lämpar sig för andra typer av industriell användning.

 

Kontaktpersoner