Hoppa till huvudinnehåll

Kornstärkelse produktion

Kornstärkelse

Altia utvidgar stärkelseproduktionen vid fabriken i Koskenkorva. Syftet med investeringen är att avsevärt öka produktionskapaciteten gällande kornstärkelse. Fabriken i Koskenkorva är den enda fabrik i världen som tillverkar stärkelse av korn. Kornstärkelse används bland annat inom pappers- och kartongindustrin.

Altia har beslutat sig för att utvidga stärkelseproduktionen vid fabriken i Koskenkorva. Syftet med investeringen är att avsevärt öka produktionskapaciteten gällande kornstärkelse. Under 2016 producerades 58 000 ton stärkelse. Syftet med anläggningsinvesteringarna under det här året är att utöka den nuvarande kapaciteten avsevärt. Samtidigt innebär det att det redan behövs över 200 miljoner kilo finskt korn som råämne för fabriken i Koskenkorva.

Den ökade användningen av inhemsk stärkelse inom pappers- och kartongindustrin har skapat nya möjligheter för Altias fabrik i Koskenkorva. Vi kan betjäna pappers- och kartongindustrins kunder snabbt och pålitligt direkt från vår fabrik. I samband med investeringen höjer vi också vår lagerkapacitet så att leveranserna garanteras.

Kornstärkelse är en ren och icke-modifierad, inhemsk stärkelse. Den har olika användningsändamål inom livsmedelsindustrin, pappers- och kartongindustrin eller i andra tekniska tillämpningar. En betydande del av kornstärkelsen används som bindemedel och ytbehandling vid tillverkningen av papper, kartong och förpackningsmaterial. Som bindemedel förbättrar stärkelsen slutproduktens användbarhet och kvalitet. Den ekologiska och växtbaserade stärkelsen är ett kostnadseffektivt alternativ till de ändliga råämnena.

Fabriken i Koskenkorva är den enda fabrik i världen som tillverkar stärkelse bara av korn.


Ohratärkkelyksen tuotantolaitteistoa

Produktionsanläggningen i Koskenkorva använder det inhemska kornet till hundra procent:

 

·  Stärkelsen används inom livsmedelsindustrin och inom pappers- och kartongindustrin.

· Av kornet destilleras sädesbrännvin som vidareförädlas vid fabriken i Riihimäki.

· Teknisk etanol utnyttjas bland annat till vätskor för bergvärmepumpar och inom läkemedelsindustrin

· Koldioxiden som lagrats i kornet tas till vara och utnyttjas vidare vid till exempel tomatodling.

· De övriga beståndsdelarna, såsom det värdefulla växtproteinet samt fibrer, utnyttjas däremot som råvaror för djurfoder.

· Kornets skal bränns i biokraftanläggningen vid fabriken och till följd av detta har Koskenkorva uppnått en självförsörjningsgrad på 56 % inom ångproduktionen och 42 % lägre koldioxidutsläpp.

· Askan från biokraftanläggningen sprids på nytt ut på åkrarna som gödsel.