Kundspecifika blandningar

Kundspecifika blandningar

Kontraktstillverkning av brännbara vätskor eller industrikemikalier med eget recept? Javisst!Laboratoriokuva       Vi har beredskapen och erfarenheten att skapa blandningar även enligt kundernas egna recept. Vi kan producera våra skräddarsydda produkter till konkurrenskraftiga priser tack vare får effektiva råvaruanskaffning.

Vi har ett eget laboratorium, där vi analyserar varje produktionsparti och på så sätt säkerställer olika blandningars halter och riktighet. Med hjälp av produktionsprocessen och kvalitetskontrollen kan vi försäkra oss om att den produkt som kunden beställt är precis rätt.

Efter produktionen kan kundens blandning förpackas i flaskor, dunkar, tunnor eller containrar beroende på mängd och användningsbehov – vi erbjuder även flexibla lagrings- och logistiktjänster. Ta kontakt!