Kvalitetsprissättning av korn

Infratec -analysator

Inköpsvillkoren på Altias Koskenkorvafabrik gäller allt korn som köps in till fabriken. Med hjälp av kontraktsodling av stärkelsekorn säkerställer vi cirka 80 procent av den uppskattade kornförbrukningen. Allt korn som vi tar emot på vår fabrik måste emellertid uppfylla samma kvalitetskrav.