Läkemedelsindustri

Läkemedelsindustri
  • Högklassiga, rena etanoler som uppfyller kraven i farmakopén, t.ex. Etax-produktfamiljen.
  • Dessutom har vi även andra rena lösningsmedel för läkemedelsindustrins behov, bl.a. isopropanol.
  • Vår tjänst inkluderar förutom ett mångsidigt produkt- och förpackningssortiment även en egen kvalitetskontroll och laboratorietjänster samt en dedikerad vagnpark för tankbilstransporter.
Kontaktpersoner