Naturet – Miljö

Naturet – Miljö

Naturet-logo

Jord- och bergvärme är naturens egen energi; som baseras på värme lagrad i jord, berg och vattendrag. 

Naturet-värmevätskan har tagits fram för att överföra denna värme – produkten bygger på etanol som tillverkas av naturens råmaterial och sönderfaller biologiskt i naturen till koldioxid och vatten. 
Naturet-värmevätskorna är säkra etanolhaltiga värmeöverföringslösningar – även för miljön. Etanol klassificeras inte som ett skadligt eller miljöfarligt ämne. Samma gäller denatureringsmedlen och korrosionsförhindrarna i Naturet-värmevätskorna – det är ren, inhemsk kunskap som vi kontinuerligt utvecklar!


Naturet-produkterna är tillverkade av denaturerad etanol med ämnen och halter i enlighet med myndighetsbestämmelserna. Naturet-produkterna lämpar sig endast för användning i s.k. kalla kretsar, dvs. berg- och jordvärmelösningar samt kylsystem.