Information om jord- och bergvärme

Information om jord- och bergvärme

Naturet-logo

Jord- och bergvärme är naturens eget sätt att producera energi, och som namnet antyder utgår metoden från värme lagrad i jord, berg och vattendrag. I systemen överförs och cirkuleras naturens egen värme för uppvärmning av fastigheter och bruksvatten med hjälp av Naturet-värmevätskan. Jord- och bergvärmesystem kan även användas för nedkylning av lokaler. Som uppvärmingsform har jord- och bergvärme ökat kraftigt under 2000-talet och antalet installationer ökar hela tiden.

Altia har över 25 års erfarenhet av tillverkning av värmevätskor och av produktutveckling. Den finländska Naturet-värmevätskan är ett giftfritt, ekologiskt och säkert alternativ för miljön.

.