Naturet – lagring

Naturet – lagring

Naturet-logo

Industriella hanterings- och upplagringsfunktioner har dessutom egna tillstånds- och anmälningsskyldigheter som beror på mängden och klassificeringen av de ämnen som lagras eller hanteras. Du får närmare information av den lokala brandmyndigheten.

Vid lagring av Naturet-produkter ska kraven i kemikaliesäkerhetslagen iakttas.

Anmälningsskyldighet för hantering av Naturet-produkter är 1,000 liter.


För Naturet-tunnor och behållare är det bästa förvaringsstället ett torrt inomhusutrymme som lämpar sig för förvaring av brandfarliga produkter.
Vid hanteringen av produkterna Naturet Strong (90 % etanol) och Naturet (60 % etanol) ska skyddsglasögon användas.