Naturet – Referenser

Naturet är ett ekologiskt sätt att värma upp såväl nybyggnads- och saneringsobjekt som affärslokaler i hela Finland – ett val Naturet-logo

för framtiden som redan har 25 års erfarenhet. Läs mer om våra referenser!

Affärslokaler

Tom Allen Ab stod för energilösningen och tillhörande teknik i SOK:s nya logistikcenter. Uppvärmnings- och kylenergin produceras i ett bergvärmesystem byggt invid biobränsleanläggningen, och det täcker hälften av fastighetens energibehov. Energifältet har 319 värmebrunnar med ett djup på 300 meter och det är den största produktionsanläggningen för bergvärme i Europa.

Nybyggnader

Bostadsområdet Saunaniitty utgörs av 12 separata byggnader, med totalt 43 bostadslägenheter. Bergvärme används för att värma upp bostäderna samt bruksvattnet.

Saneringsobjekt

Husbolaget övergick från fjärrvärme till bergvärme som ett av de första bostadshöghusen i Helsingfors innerstad. I och med övergången till bergvärme blev höghuset även det första lågenergihöghuset i Helsingfors innerstad. I lågenergihus är förbrukningen av uppvärmningsenergi högst hälften av den genomsnittliga förbrukningen.