Naturet-värmevätskor

Naturet

De ekologiska Naturet-värmevätskorna lämpar sig för värmeöverföring i bergvärmelösningar och för kylsystem. Det finns tre olika styrkeklasser tillgängliga: -17 °C (28 % etanol), Naturet (60 % etanol) och Strong (90 % etanol).

Flera förpackningsstorlekar – välj det alternativ som passar dig bäst!

De alternativa GeoSafe-produkterna i produktfamiljen innehåller inte korrosionsförhindrare.

Naturet Strong GeoSafe Naturet Strong GeoSafe Naturet -17°C GeoSafe

Naturet Strong/

Naturet Strong GeoSafe

Naturet Strong – stark outspädd värmevätska. Etanolhalt ca 90 %, utspädningsförhållande 1:2 (Naturet:vatten).

Produktens säkerhetsdatablad.

Naturet/

Naturet GeoSafe

Etanolhalt ca 60 %, utspädningsförhållande 1:1 (Naturet:vatten).

Produktens säkerhetsdatablad.

Naturet -17 °C/

Naturet -17 °C Geosafe

Enkel, färdig brukslösning. Etanolhalt 28 %.

Naturet -17°C säkerhetsdatablad.

Naturet -17°C Geosafe säkerhetsdatablad.

Se transport-, lagrings- och förpackningsuppgifter.

Kom ihåg att bestämmelserna om brandfarliga vätskor ska följas vid behandlingen av Naturet-produkter.

Vill du att vi ska kontakta dig? Fyll i kontaktformuläret.

Kontaktpersoner