Foderprodukter

Kornfoder

Vid sidan av produktionen av kornstärkelse och sädesetanol på Altias Koskenkorvafabrik uppkommer även värdefulla foderfraktioner. Dessa är till exempel flytande proteinfoder för utfodring av svin och nötdjur samt torkat kornfiberfoder. Inhemskt korn är den enda råvaran för dessa foder. Vår samarbetspartner A-Rehu sköter foderförsäljningen.