Marknadsledaren litar på Altias Naturet-produkter

Rototec

Rototec planerar att stärka sin ställning i bergvärmebranschen även i Sverige

Jouni Salakari, verkställande direktör för Rototec Oy som är Europas största leverantör av geoenergi, är nöjd med de senaste tillväxtprognoserna för bergvärme. Bergvärme och geoenergi håller snabbt på att bli ett allt vanligare uppvärmnings- och nedkylningsalternativ även i Finland. I Sverige har bergvärme en lång tradition, och under de senaste åren har även de finländska hushållen och industrin i allt högre grad börjat intressera sig för bergvärme.

Rototec har vuxit i takt med att bergvärme blivit allt vanligare. Företaget grundades 2007 och kom direkt in på marknaden med ett heltäckande koncept, som ingen annan då ännu kunde erbjuda.


Bergvärmemarknaden har av tradition bestått av flera enskilda tjänsteleverantörer, men Rototec var först med att introducera ett heltäckande koncept för geoenergi, som omfattade allt från geoenergimätning av berggrunden till planering av energifältet och det egentliga borrningskonceptet.


– Tack vare våra lätta och behändiga borrar kan värmebrunnen placeras på precis rätt ställe. Förutom planeringen omfattar vår tjänst också rördragningen från energifältet ända till bergvärmeanläggningen, berättar Jouni Salakari.
Ett webb-baserat uppföljningssystem som gör att tidtabellerna håller och en noga samordnad projektledning har också bidragit till att företaget har blivit marknadsledare i Finland.

 

Rototec
Vi har nu avtalat om att Altia levererar Naturet-vätska även till våra objekt i Sverige och Norge, berättar Rototecs vd Jouni Salakari.

En stark partner som stöd för tillväxten

Rototec har ända från början använt Altias etanolbaserade bergvärmevätska Naturet vid överföringen av värme i bergvärmesystemen.


– Naturet har varit ett utmärkt val för oss, konstaterar Jouni Salakari. Naturet-produkterna kan fås både som outspädda och färdigblandade. Rototec blandar själv vätskan i sina verkstäder så att den är färdig att användas.
Med hjälp av Naturet överförs den naturliga värmen från jord och berg och används till att värma upp hem, byggnader och bruksvatten. Altias ekologiska produkter, som bygger på flera decenniers erfarenheter och noggrann kvalitetsövervakning, kompletterar bergvärmen som en trygg och miljövänlig energiform.


Altia deltar aktivt i utvecklingen av bergvärmebranschen. – Altia har erbjudit heltäckande service eftersom vi alltid har fått all den information vi behöver, t.ex. i samband med tillståndsprocesser och tekniska detaljer. Altia är en välkänd och pålitlig aktör som det har varit lätt att samarbeta med. Genom att ha ett starkt och solitt bolag som partner tryggas också vår egen leveranssäkerhet.


Vi har alltid kunnat lita på Altias jämna kvalitet och leveranssäkerhet. Vätskan levereras i tankbilar till Rototecs verksamhetsställen runt om i Finland.

 

Tillsammans in på de svenska och norska marknaderna

Rototec kontrollerar nästan hälften av marknaden för bergvärmeborrning i Finland, varför nästa stora steg blir att få en ledande ställning även i Sverige.


Altia och Rototec har avtalat om leverans av Naturet-vätska också till objekt i Sverige och Norge. – Det är viktigt för oss att vårt koncept är detsamma i alla länder, och därför är Altia med sin heltäckande service den rätta partnern för oss.


Sverige är en global föregångare när det gäller geoenergi. – I Sverige är marknaden ungefär tre gånger större än i Finland, konstaterar Jouni Salakari. Rototec har också säkrat expansionen i Sverige genom att köpa upp små aktörer i branschen.


Jouni Salakari ser med tillförsikt på tillväxtprognoserna för de närmaste åren. Målen är ambitiösa. – Vårt mål är att koncernens omsättning ska ligga kring 100 miljoner 2018. I Finland måste marknaden växa för att vi också ska kunna göra det, men i Sverige och Norge finns det ännu mycket att göra.

 
Av Rototecs objekt är över 60 % stora objekt, t.ex. flervånings- och radhus, köpcenter, sjukhus och industrihallar. – Hela energibranschen är just nu inne i ett mycket intressant skede. Eftersom energin t.ex. utgör en allt större del av bostadsföretagens kostnader är tillväxtprognoserna för bergvärme mycket goda. I bostadsföretagen har man förstått att den bästa energin är egen energi, och tack vare den slipper man enkelt olika energimonopol och deras prissättning, konstaterar Jouni Salakari.

Naturet