Om oss

Altia Industrial Services är en nordisk aktör som erbjuder högklassiga lösningar åt industriella partner. Företagets kärnkompetens är förädling och utveckling av förnybara lantbruksråvaror till innovativa slutprodukter. I centrum för vår verksamhet står finskt korn, som vi utnyttjar och produktifierar till det yttersta. I produkterna utnyttjar Altia Industrial även andra förnybara råvaror för att alltid kunna erbjuda kunderna den mest kostnadseffektiva lösningen.

Vårt erbjudande inkluderar bland annat kornstärkelse som bindemedel för pappers- och kartongindustrin och som råmaterial för livsmedelsindustrin, tekniska etanoler och lösningsmedel för industrin samt värmevätskor för byggande. Vi erbjuder även mångsidiga kontraktstillverkningslösningar för alkoholdrycksindustrin samt tillverkare och återförsäljare av etanol- och lösningsmedelsprodukter.

Altia Abp

Altia Industrial Services är en del av Altia-koncernen. Altia är det ledande alkoholdrycksföretaget i Finland och Baltikum. Altia framställer, marknadsför, säljer, exporterar och importerar alkoholdrycker.

Företagsansvar på Altia

Ansvar och utveckling av ansvar är viktiga värderingar för Altia. Våra intressentgrupper intresserar sig allt mer för att företagen handlar på ett ansvarsfullt och transparent sätt. Som en betydande aktör inom branschen vill vi leva upp till dessa förväntningar.

Fabriken

Vi har fyra fabriker, av vilka tre ligger i Finland och en i Estland. Våra alkoholdrycksfabriker ligger i Rajamäki och Tabasalu. I Rajamäki finns även en fabrik för tekniska etanoler. Vår stärkelsefabrik och vårt destilleri ligger i Koskenkorva i södra Österbotten.

Ethanol

Altia Industrial är en branschledande, finländsk aktör med långa traditioner av att leverera råmaterial och lösningsblandningar till industrin. Målen för vår verksamhet är kompromisslös kvalitet och branschens bästa leveranstider.