Produkter

Ett brett sortiment rena etanoler av olika kvalitet, från 0,5 liters flaskor till tankbilsleveranser.

  • Ett heltäckande sortiment lindrigt och kraftigt denaturerade etanoler i enlighet med Finlands alkohollagstiftning, i flera förpackningsalternativ. Du hittar mer information om lagstiftningen på Valviras webbplats.
  • Etanolbaserade NATURET-värmevätskor – olika styrkor.
  • Många skräddarsydda lösningsmedelsblandningar.
  • Övriga lösningsmedel.

 

Om du vill ha säkerhetsdatablad för produkter, kontakt: etanoli.myynti@altiacorporation.com