Stärkelse i pappers- och kartongindustrin

Industribild

Altias kornstärkelsefabrik i Koskenkorva är Nordens största tillverkare av spannmålsstärkelse. Altias kornstärkelse har en jämn kvalitet och lämpar sig utmärkt för de strikta kraven inom pappers-, kartong- och förpackningsindustrin.

Ett förnybart och kostnadseffektivt bindemedel

Kornstärkelse används som bindemedel och beläggning vid tillverkningen av papper, kartong och förpackningsmaterial. Som bindemedel förbättrar Finnative, nativ stärkelese från Koskenkorvastärkelsen slutproduktens användbarhet och kvalitet. Naturlig och växtbaserad stärkelse är ett kostnadseffektivt alternativ till icke-förnybara råvaror. Kornstärkelse kan användas för att ersätta oljebaserade råvaror, som latex, kemikalier och processade tillsatsämnen.

Lämpar sig väl för vidareförädling

Kornstärkelse är en ren och icke-modifierad nativ stärkelse. Den lämpar sig väl för vidareförädling, såväl enzymatiskt som kemiskt efter kundens önskemål.

Naturligt biosönderfall

Kornstärkelsen är naturenlig, GM-fri och helt biosönderfallande. Altias kornstärkelse tillverkas av rent finländskt GM-fritt korn. Hållbara anskaffningsrutiner och leveranskedjor som kan spåras ända fram till gården garanterar en hög kvalitet på kornet. Kornstärkelsen innehåller inte konserveringsmedel eller tillsatsämnen.

En exceptionellt ren produkt

Den unika integrerade tillverkningsprocessen för kornstärkelse och sädessprit i Altias Koskenkorvafabrik garanterar ett exceptionellt rent och högklassigt slutresultat. Kornet innehåller både stora och små stärkelsekorn. Av stora stärkelsekorn (A-stärkelse) tillverkas stärkelse och finfördelad B-stärkelse används för sädessprit. På detta sätt blir stärkelsen ren och den får en jämn kvalitet från år till år och från skörd till skörd. Råvaran utnyttjas helt, vilket är kostnadseffektivt och miljövänligt.