Tappning på flaska

Tappning på flaska

Vår produktionsanläggning i Rajamäki har en flasktappningslinje som vi kan utnyttja även vid kontraktstillverkning av brännbara vätskor och industrikemikalier. Linjen lämpar sig för plast- och metallflaskor som är avsedda för brännbara vätskor och som har en volym på 500–1 000 ml.

Efter tappning förses flaskorna med en eller två etiketter i enlighet med kundens önskemål och flaskorna markeras med ett partinummer.

Flaskorna förpackas i gruppförpackningar, antingen på underlag eller i låda efter produkternas transportbehov.

Vi erbjuder även flexibla produktlagrings- och logistiktjänster – fråga mer!