Tekniska användningsområden

Industribild

Ett förnybart och kostnadseffektivt bindemedel

Kornstärkelse används som bindemedel och beläggning vid tillverkningen av papper, kartong, förpackningsmaterial och byggprodukter. Stärkelsen fungerar som ett bindemedel som förbättrar slutproduktens användbarhet och kvalitet. Den naturenliga och växtbaserade kornstärkelsen är ett kostnadseffektivt alternativ till icke-förnybara råvaror. Den förnybara kornstärkelsen kan användas för att ersätta oljebaserade råvaror, som latex, kemikalier och processade tillsatsämnen.

Lämpar sig väl för vidareförädling

Kornstärkelse är en ren och icke-modifierad nativ stärkelse. Den lämpar sig väl för vidareförädling såväl enzymatiskt som kemiskt efter kundens önskemål.

Naturligt biosönderfall

Kornstärkelsen är naturenlig, GM-fri och helt biosönderfallande. Altias kornstärkelse tillverkas av rent finländskt GM-fritt korn. Hållbara anskaffningsrutiner och leveranskedjor som kan spåras ända fram till gården garanterar en hög kvalitet på kornet. Kornstärkelsen innehåller inte konserveringsmedel eller tillsatsämnen.

En exceptionellt ren produkt

Den unika integrerade tillverkningsprocessen för kornstärkelse och sädessprit i Altias Koskenkorvafabrik garanterar ett exceptionellt rent och högklassigt slutresultat. Kornet innehåller både stora och små stärkelsekorn. Av stora stärkelsekorn (A-stärkelse) tillverkas stärkelse och finfördelad B-stärkelse används för sädessprit. På detta sätt blir stärkelsen ren och den får en jämn kvalitet från år till år och från skörd till skörd. Råvaran utnyttjas helt, vilket är kostnadseffektivt och miljövänligt.