Teknokemi

Teknokemi
  • Vi erbjuder heltäckande etanolprodukter och andra lösningsmedel för tillverkning av bilkemikalier, tvättmedel och kosmetikprodukter. 
  • Högklassiga denaturerade etanoler i enlighet med alkohollagstiftningen.
  • Vår tjänst inkluderar förutom ett mångsidigt produkt- och förpackningssortiment även en egen kvalitetskontroll och laboratorietjänster samt en dedikerad vagnpark för tankbilstransporter.
Kontaktpersoner