Våra tjänster för industrin

Färgindustri

Högklassiga denaturerade etanoler i enlighet med alkohollagstiftningen. De vanligaste produkterna för färgindustrin är produkterna i Industol-familjen. Dessutom andra lösningsmedel som färgindustrin behöver.

Teknokemi

Vi erbjuder heltäckande etanolprodukter och andra lösningsmedel för tillverkning av bilkemikalier, tvättmedel och kosmetikprodukter.
Kontaktpersoner