Vi köper etanoler och lösningsmedel

Etanol Transport

Utöver Altias egen etanolproduktion anskaffar affärsenheten Altia Industrial – etanoler & lösningsmedel regelbundet etanoler och lösningsmedel som råmaterial för växande behov.

Vi utvecklar aktivt vårt internationella inköpsnätverkPansio

  • Kontinuerlig anskaffning – Etanoler och lösningsmedel
  • Målet är ett partnerskap med leverantörerna

I samarbetet med leverantörer satsar vi på kvalitet och leveranssäkerhet

Vi är den marknadsledande etanolförädlaren i Finland och vi använder etanoler och lösningsmedel

  • I produkter som vi levererar till industrin
  • För denaturering av etanoler
  • I skräddarsydda lösningsmedelblandningar för våra kunder

Vi har en logistik i världsklass

  • Fartygs-, tåg- och landsvägsförbindelser – möjliggör en flexibel och kostnadseffektiv anskaffning
  • God mottagnings- och lagerkapacitet – skapar leveranssäkerhet och möjliggör partnerskap med leverantörer

Vill du, att vi ska kontakta dig? Fyll i kontaktformuläret.

Kontaktpersoner